Tiếng Việt
Hotline:
024 3831 7421
Giỏ hàng:
()SP
banner

Quanser Interactive Labs

Phòng thí nghiệm tương tác Quanser là tập hợp các bài thí nghiệm dựa trên phần cứng ảo bổ sung cho các khóa học truyền thống hoặc trực tuyến.
 
Tương tự như khi làm việc với các hệ thống vật lý trong phòng thí nghiệm, sinh viên làm việc với virtual twins của các thiết bị phổ biến nhất của Quanser, phát triển các mô hình toán học, triển khai và mô phỏng hành vi động của các hệ thống này, thiết kế bộ điều khiển và xác thực chúng trên mô hình 3D thực có độ chính xác cao. Các hệ thống ảo không chỉ trông giống hệ thống thật mà còn hoạt động, có thể thao tác, đo lường và điều khiển giống như các thiết bị thực. Và cuối cùng, khi sinh viên đến phòng thí nghiệm, họ có thể triển khai các thiết kế gần như đã được xác thực của mình trên thiết bị vật lý thực tế.
Đăng nhập nội bộ

Các hãng hoàng quốc đại diện - Distributed for

http://www.lucas-nuelle.com/
http://www.emco-world.com/
http://mts-cnc.com/
http://www.geomagic.com/en/
http://www.gantner-instruments.com/
http://www.dewesoft.com/
http://www.dytran.com/
http://www.quanser.com/
http://www.sherbornesensors.com/
http://www.caemax.de/
https://www.duetto-engineering.com/
https://www.hansfordsensors.com/
https://www.kinovarobotics.com
PHYWE
dSPACE
Copyright © 2015 hoangquoc.com. All Right Reserved
Designed by Thietkeweb - Seo