Tiếng Việt
Hotline:
024 3831 7421
Giỏ hàng:
()SP
banner
QUANSER

QUANSER

Quanser hợp tác với các trường đại học trên khắp thế giới để phát triển các sản phẩm kỹ thuật giúp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và giảng dạy.

Các tổ chức giáo dục tin tưởng Quanser sẽ củng cố danh tiếng của mình  thông qua các phòng thí nghiệm nghiên cứu và giảng dạy chất lượng cao nhằm đưa một cách chính xác các lý thuyết, các khái niệm và khoa học kỹ thuật vào cuộc sống.

“Chúng ta đang ở trong thời kỳ hoàng kim của giáo dục kỹ thuật. Có rất nhiều điều để phấn khích và cũng có rất nhiều thách thức đặt ra. Nền giáo dục mà chúng ta cung cấp cho sinh viên phải nắm bắt được động lực này và giúp các sinh viên nhận ra tiềm năng của mình.”


-- Paul Gilbert, CEO, Quanser --
Đăng nhập nội bộ

Các hãng hoàng quốc đại diện - Distributed for

http://www.lucas-nuelle.com/
http://www.emco-world.com/
http://mts-cnc.com/
http://www.geomagic.com/en/
http://www.gantner-instruments.com/
http://www.dewesoft.com/
http://www.dytran.com/
http://www.quanser.com/
http://www.sherbornesensors.com/
http://www.caemax.de/
https://www.duetto-engineering.com/
https://www.hansfordsensors.com/
https://www.kinovarobotics.com
PHYWE
dSPACE
Copyright © 2015 hoangquoc.com. All Right Reserved
Designed by Thietkeweb - Seo