Tiếng Việt
Hotline:
024 3831 7421
Giỏ hàng:
()SP
banner
PHYWE

PHYWE

 PHYWE: Các hệ thống đào tạo và thực hành khoa học cho các trường học, trường đại học.
Các loại cảm biến Cobra SMARTsense cho Vật lý, Hóa học, Sinh học
 • MSP:
 • Giá:
 • Thuế: Giá trên đã bao gồm thuế VAT
 • Tình trạng: Còn hàng
Các loại cảm biến Cobra SMARTsense cho Vật lý, Hóa học, Sinh học

Các loại cảm biến Cobra SMARTsense cho Vật lý, Hóa học, Sinh học

MSP:
Giá:
Các bài thí nghiệm đạt giải Nobel và kinh điển
 • MSP:
 • Giá:
 • Thuế: Giá trên đã bao gồm thuế VAT
 • Tình trạng: Còn hàng
Các bài thí nghiệm đạt giải Nobel và kinh điển

Các bài thí nghiệm đạt giải Nobel và kinh điển

MSP:
Giá:
Bộ thực hành cấp độ đại học
 • MSP:
 • Giá:
 • Thuế: Giá trên đã bao gồm thuế VAT
 • Tình trạng: Còn hàng
Bộ thực hành cấp độ đại học

Bộ thực hành cấp độ đại học

MSP:
Giá:
Bộ thực hành dành cho giáo viên DEMO
 • MSP:
 • Giá:
 • Thuế: Giá trên đã bao gồm thuế VAT
 • Tình trạng: Còn hàng
Bộ thực hành dành cho giáo viên DEMO

Bộ thực hành dành cho giáo viên DEMO

MSP:
Giá:
Bộ thực hành dành cho sinh viên TESS
 • MSP:
 • Giá:
 • Thuế: Giá trên đã bao gồm thuế VAT
 • Tình trạng: Còn hàng
Bộ thực hành dành cho sinh viên TESS

Bộ thực hành dành cho sinh viên TESS

MSP:
Giá:
Đăng nhập nội bộ

Các hãng hoàng quốc đại diện - Distributed for

http://www.lucas-nuelle.com/
http://www.emco-world.com/
http://mts-cnc.com/
http://www.geomagic.com/en/
http://www.gantner-instruments.com/
http://www.dewesoft.com/
http://www.dytran.com/
http://www.quanser.com/
http://www.sherbornesensors.com/
http://www.caemax.de/
https://www.duetto-engineering.com/
https://www.hansfordsensors.com/
https://www.kinovarobotics.com
PHYWE
dSPACE
Copyright © 2015 hoangquoc.com. All Right Reserved
Designed by Thietkeweb - Seo