Tiếng Việt
Hotline:
024 3831 7421
Giỏ hàng:
()SP
banner

EMCO

EMCO – Áo, 1947 bắt đầu bằng sản xuất máy tiện thông thưòng, tới nay EMCO đã trở thành một tập đoàn hàng đầu châu Âu về máy công cụ tiện, phay từ thông thường tới CNC và các trung tâm gia công số. EMCO với nhiều nhà máy tại Áo, Đức, Ý và là công ty chuyên cung cấp các giải pháp hệ thống về cơ khí và CAD/CAM/CNC cho cả hai lĩnh vực: đào tạo và công nghiệp. Công ty Hoàng Quốc đã đại diện cung cấp tại Việt Nam từ hơn 15 năm nay cho các cơ sở đào tạo nghề và đại học Việt nam.

25 Years of EMCO Industrial Training - From the Industry for the Industry

As a global market leader, EMCO offers its customers state-of-the-art modular training concepts which meet the most modern industrial demands. Based on its extensive industrial expertise, EMCO industrial training allows for the smooth transfer of knowledge from theory to actual production.

Đăng nhập nội bộ

Các hãng hoàng quốc đại diện - Distributed for

http://www.lucas-nuelle.com/
http://www.emco-world.com/
http://mts-cnc.com/
http://www.geomagic.com/en/
http://www.gantner-instruments.com/
http://www.dewesoft.com/
http://www.dytran.com/
http://www.quanser.com/
http://www.sherbornesensors.com/
http://www.caemax.de/
https://www.duetto-engineering.com/
https://www.hansfordsensors.com/
https://www.kinovarobotics.com
PHYWE
dSPACE
Copyright © 2015 hoangquoc.com. All Right Reserved
Designed by Thietkeweb - Seo